Gizlilik ve Çerez Politikamız

Gizlilik Politikamız:

Dermo Grup İnternet Mağazacık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Dermoeczanem”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Dermoeczanem Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu doğrultuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Dermoeczanem.com çerez politikası bu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ’ın amacı, Dermo Grup İnternet Mağazacılık San ve Tic A.Ş. tarafından işletilmekte olan www.dermoeczanem.com internet sitesi, mobil site ve mobil uygulama (hepsi birlikte  “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Dermoeczanem ile paylaşılan veya Dermoeczanem!inn, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

Dermoeczanem tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan veriler aşağıda sıralanmaktadır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ kapsamında bildirilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dermoeczanem, Veri Sahibi (müşteri) tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Dermoeczanem tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi, Dermoeczanem tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Dermoeczanem ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Dermoeczanem’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Dermoeczanem, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, segmentlere ayrılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon ve kampanya önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda bildirilen diğer taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Dermoeczanem, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Dermoeczanem’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, bu hizmetlerin temini ve icrası amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Dermoeczanem, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS ve e-mailing gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Dermo Grup İnternet Mağazacılık San ve Tic A.Ş. ve Dermo Grup Şirketleri Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.dermoeczanem.com  adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Dermoeczanem tarafından hazırlanan  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Dermoeczanem, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Dermoeczanem’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Çerez Politikası:

Dermo Grup İnternet Mağazacık Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi (“Dermoeczanem”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden ve ürünlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Web sitelerinin çoğunluğunda olduğu gibi, Dermoeczanem.com (“Site”) mobil site, ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere ve müşterilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Dermoeczanem Çerez Politakası Dermoeczanem.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Dermoeczanem, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de kullanılan Çerezleri ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini, değiştirebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Dermoeczanem tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Dermoeczanem.com Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, kullanıcıların internet sitelerini veya mobil platformları ziyaretleri esnasında bu ziyaretlerin sağlandığı cihazlara (bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. gibi sabit ve mobil cihazlar) internet siteleri veya platformlar tarafından yüklenen küçük metin dosyaları ya da bilgiler olarak tanımlanmaktadır. Çerezler, ilgili internet sitesinin veya platformun kullanımının kolay ve verimli bir hale getirilmesi, kullanıcının tercihlerine ve ilgisine yönelik olarak özelleştirilmesi ve bu doğrultuda internet sitesindeki veya platformdaki faaliyetlerin kullanıcı açısından pratikleştirilmesi gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Bu işlem için kullanıcı internet sitesine erişim sağladığında, kullanıcının tarayıcısı ile internet sitesi arasında bilgi transferi ile oluşturulmaktadır. Basitçe, kullanıcı aynı tarayıcı üzerinden internet sitesine girdiğinde, tarayıcı ilgili bilgileri hatırlar, internet sitesinin sunucusuna aktarır ve internet sitesi kullanıcının tercihlerine yönelik deneyimler sunar.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve  www.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Çerez Çeşitleri

Kullanım Sürelerine Göre Çerezler:

Oturum çerezleri; tarayıcı oturumunuz sonlandığında sona eren ve söz konusu tarayıcı oturumunuz esnasındaki işlemlerinizi takip etmemize imkân tanıyan çerezlerdir. Bu çerezler tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinirler.

Kalıcı çerezler; tarayıcı oturumları arasında cihazınızda saklanan ve bize tercihlerinizi hatırlama imkânı tanıyan çerezlerdir. Bu çerezler siz silene kadar ya da çerezler için belirlenen kullanım süresi tamamlanana kadar cihazınızda kalırlar.

Çerez Yerleştiren Taraflara Göre:

Birinci taraf çerezleri; ziyaret ettiğiniz site tarafından tanımlanan çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezleri; ziyaret ettiğiniz site dışındaki üçüncü kişi site tarafından tanımlanan çerezlerdir.

Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

Site üzerinde aşağıdaki tabloda belirtilen çerezleri kullanmaktayız:

Çerez Adı Site Adresi Çerez Tipi Açıklama Geçerlilik Süresi
CookieSealConsent www.dermoeczanem.com Zorunlu Çerezler Ziyaretçilerin açık rıza tercihlerinin kaydedilmesini sağlar. 1 Yıl
PHPSESSID www.dermoeczanem.com/ Zorunlu Çerezler PHP diline dayalı uygulamalar tarafından oluşturulan çerez. Bu, kullanıcı oturum değişkenlerini korumak için kullanılan genel amaçlı bir tanımlayıcıdır. Normalde rastgele oluşturulan bir sayıdır, nasıl kullanıldığı siteye özgü olabilir, ancak iyi bir örnek, sayfalar arasında bir kullanıcı için oturum açmış bir durumu korumaktır. oturum süresincelar
BIGipServerVisilabsRealtimePoolHTTP rt.visilabs.net/ Zorunlu Çerezler Farklı özellikleri ve işlevselliği test etmek için kullanılır. 2 saat
BIGipServerVisilabsTargetPool s.visilabs.net/ Zorunlu Çerezler Farklı özellikleri ve işlevselliği test etmek için kullanılır. 2 saat
CookiePopin_ www.dermoeczanem.com/ Zorunlu Çerezler
csrf-token www.dermoeczanem.com/ Zorunlu Çerezler
OfferMiner_ID .www.dermoeczanem.com/ Zorunlu Çerezler
G_ENABLED_IDPS .www.dermoeczanem.com/ Zorunlu Çerezler
VL_CM_0 .www.dermoeczanem.com/ Zorunlu Çerezler
_dc_gtm_UA-28025257-1 .dermoeczanem.com/ Performans Çerezleri Google Analytics sunucu isteklerinin sayısını izlemek için kullanılır 1 dakika
_ga .dermoeczanem.com/ Performans Çerezleri Kullanıcıları tanımlamak için kullanılan kimlik 2 yıl
_gid .dermoeczanem.com/ Performans Çerezleri ID, son etkinlikten sonra 24 saat boyunca kullanıcıları tanımlamak için kullanılır 24 saat
_ga_2GFD82VMEV .dermoeczanem.com/ Performans Çerezleri Kullanıcıları tanımlamak için kullanılan kimlik 2 yıl
_ga_1EWLW1YPX1 .dermoeczanem.com/ Performans Çerezleri Kullanıcıları tanımlamak için kullanılan kimlik 2 yıl
ayl_visitor .omnitagjs.com/ Performans Çerezleri
uid .criteo.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Bir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içerir 60 gün
IDE .doubleclick.net/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılır 2 yıl
visitor-id .media.net/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Bu çerez sağlayıcı Dotomi tarafından ayarlanmıştır. Bu çerez satış/olası satış korelasyonu ve hedefleme ve pazarlama amaçları için kullanılır. Benzersiz sörfçü kimliğini saklamak için kullanılır. 13 ay
data-c .media.net/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Bu çerez, son sayfa yükünden bu yana kullanıcının onay seçeneklerinin değişip değişmediğini bilmek için kullanılır. 30 günlük bir son kullanma ile rıza dizesinin karma (cyrb53hash) değeridir. 30 gün
data-c-ts .media.net/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Bu çerez, son sayfa yükünden bu yana kullanıcının onay seçeneklerinin değişip değişmediğini bilmek için kullanılır. 30 günlük bir son kullanma ile rıza dizesinin karma (cyrb53hash) değeridir. 30 gün
_gcl_au .dermoeczanem.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Google Adsense tarafından, hizmetlerini kullanarak web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır. 3 ay
_tt_enable_cookie .dermoeczanem.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Birden çok web sitesinde kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, reklamın web sitesi üzerindeki alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. 9 gün
_ttp .dermoeczanem.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Sosyal Ağ Hizmeti tarafından gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek için Tiktok kullanılır. 1 yıl
_fbp .dermoeczanem.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Facebook tarafından üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır 4 ay
CMPS .casalemedia.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla kullanıcının web sitesine ziyaretleri, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi ziyaretçi verilerini toplar. 1 gün
CMID .casalemedia.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla kullanıcının web sitesine ziyaretleri, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi ziyaretçi verilerini toplar. 1 gün
CMPRO .casalemedia.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - bu, web sitesinin ziyaretçinin aynı reklamı kaç kez gösterildiğini sınırlamasını sağlar. 1 gün
tvid .tremorhub.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Önizleme özelliği tarafından kullanılır ve etki alanı için Günlük ve Performans sekmesindeki günlük seviyesi alanının hata ayıklamaya ayarlandığı zaman kullanılır. 1 yıl
tv_UICR .tremorhub.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Aşağı yük dengeleyicisine, bir kullanıcının sonraki isteklerinin çerezin değerine bağlı olarak Sitespect'e veya uzağa yönlendirilmesi gerektiğini belirtir. 2 yıl
dpm .dpm.demdex.net/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri DPM, veri sağlayıcı eşleşmesi için bir kısaltmadır. Dahili, Adobe Systems, Kitle Yöneticisi'nden veya Adobe Experience Cloud Id Service'den bir çağrının senkronizasyon için müşteri verilerinden geçtiğini veya bir kimlik talep ettiğini söyler. 180 gün
demdex .demdex.net/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Kitle yöneticisinin bir kullanıcıyı tanımlayabileceği benzersiz değer. Diğerleri arasında, tanımlama, segmentasyon, modelleme ve raporlama amaçları için kullanılır. Son etkinlikten 180 gün sonra veya dışarı çıkarken 10 yıl
NID .google.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını ve Google reklamı kişiselleştirmeyi izlemek için kullanılır 1 yıl
OTZ www.google.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri Web sitesi ziyaretçilerinin toplam analizi 17 gün
OM.3rd .visilabs.net/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri
BlueStripe.PVN wps.relateddigital.com/ Reklam veya Hedefleme Çerezleri
_headerads_3992 www.dermoeczanem.com/ Fonksiyonel Çerezler

Çerezleri Hangi Amaçlarla Ve Hukuki Sebeplere Dayanarak Kullanıyoruz?

Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler internet sitesine erişiminizi sağlayan ve güvenliği iyileştirmek için gerekli olan teknolojileri içermektedir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya Kanun’un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Analitik Çerezler:

İnternet sitemizin kullanımı ve site ziyaret sayılarının belirlenerek ziyaretçi deneyiminin ve işlevselliğin arttırılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

İşlevsel Çerezler:

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

Pazarlama Çerezleri:

Bu tür çerezler, hedefleme yaparak sizlere ilginizi çekebilecek fırsatlara dair reklamlar sunabilmek için kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Dermoeczanem, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyon ve özelliklerin çalışmayabileceğini bildirmek isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choicesüzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Dermoeczanem’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Dermoeczanem tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Dermoeczanem Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Dermoeczanem, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Dermoeczanem, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Çerezleri Yönet

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.